Tilbud

Skolegården Fagerli kan tilby følgende tjenester og pedagogisk tilbud:

  • Natur- og gårdsskoleopplegg for grunnskolen, fortrinnsvis barnetrinnet
  • Alternative skoledager for elever som trenger det
  • Pedagogisk opplegg for barnehager
  • Besøksgård for Skolefritidsordninger og andre grupper
  • Turkjøring med minibuss 16 passasjerer
  • Charter-turer med ”BESTA”, 29 fots cabincruiser (11 passasjerer). Tar også med sykler.