Gården

Gården ligger i Stange Vestbygd med Staur Gård som nærmeste nabo, ca 3 km nord for Stange Kirke. Gården har 27 da dyrket mark samt et område ved stranda. Gården drives av Gunnar M. Kjeverud. Han er utdannet adjunkt, har jobbet i folkehøgskole og grunnskole som lærer, og 15 års fartstid som skoleleder i grunnskolen.

Gården drives som et tradisjonelt småbruk med allsidig husdyr- og planteproduksjon. Elever og besøkende trekkes inn i dette og deltar i aktiviteter tilpasset årstidene.

Skolegården Fagerli disponerer:

  • Mange dyr; hester, ku, sauer, høner, kaniner, griser, ender og katter
  • Flere båter som brukes til turer i området og til fiske
  • Leilighet i stallbygningen som disponeres til skolegårdens aktiviteter
  • Hage med grønnsakshage, urtehage og lysthus
  • Strandområde med bålplass
  • Utleiehytte
  • Minibuss for 16 passasjerer som henter og bringer.